Presencialment o per caixer electrònic

A les oficines de les entitats col·laboradores o als seus caixers automàtics amb lectors de codis de barres, amb la presentació de la carta de pagament corresponent.

Avís: El pagament s’ha d’efectuar dins del termini indicat en la carta de pagament. Si ja ha transcorregut aquest termini, es pot sol·licitar un nou document per pagar segons la situació del vostre expedient.