Justificants de Pagaments Domiciliats (CRD)

Podeu consultar un document emès per BASE introduïnt el Codi de referència Documental (CRD), l'Import i el Codi de la imatge:Codi imatge:

 

Recarrega imatge