Cita prèvia

Les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb l’administració sols poden demanar Cita Prèvia quan el tràmit no estigui disponible a la Seu electrònica de BASE. 

Podeu demanar cita prèvia seleccionant una de les nostres oficines d'atenció presencial (veure els requisits per ser atès).

:    

O bé també cita prèvia per Atenció telefònica.

: