Cita prèvia a les oficines de BASE-Gestió d'Ingressos

Per ser atès a les oficines d’atenció al ciutadà de BASE és necessari sol·licitar CITA PRÈVIA per agilitzar les gestions i evitar els temps d’espera i la concentració de persones.

Podeu sol·licitar cita prèvia telefònica per ser contactat telefònicament per BASE.

Requisits per ser atès amb cita prèvia presencial

 • Ús obligatori de mascaretes. 
 • Mantenir la distància de seguretat amb altres persones. 
 • Sols pot entrar a l'oficina una persona per cita.
 • La cita té una durada de 15 minuts i permet atendre a un únic ciutadà. 
 • Aforament dins de l’oficina limitat a l’atenció. Les sales d’espera no estan operatives. Heu d'esperar el vostre torn per entrar a l'oficina.

Recordeu

 • Prioritzem l’atenció telefònica i els tràmits per la Seu electrònica de BASE
 • Les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb l’administració sols poden demanar Cita Prèvia quan el tràmit no estigui disponible a la Seu electrònica de BASE. 
 • Anul·leu la cita amb antelació si no podeu assistir-hi. 
 • Per realitzar un tràmit en representació de l'interessat, s'han d’aportar els poders notarials o el model M903-Autorització / Atorgament de representació signat, junt amb la còpia del DNI de l'interessat i del representant.
 • Podeu descarregar les cartes de pagament des de la Seu electrònica sense certificat digital. 
 • Podeu fer el pagament dels rebuts:
  • A les entitats col·laboradores indicades a la carta de pagament i segons la modalitat escollida:
   • Per Internet
   • Per banca telefònica
   • Pel caixer automàtic
  • Amb la targeta:
  • Presencialment, a les oficines de BASE amb targeta i cita prèvia. 
 • Domicilieu els tributs del 2021. Demaneu més informació als telèfons de les oficines de BASE.

Sol·licitar CITA PRÈVIA

Podeu sol·licitar CITA PRÈVIA PRESENCIAL O TELEFÒNICA pels canals següents:

 • Per telèfon a qualsevol de les nostres oficines de BASE.
 • Al telèfon d’Atenció als Usuaris de BASE: 977.25.34.00
 • Per la Seu electrònica de BASE: Cita Prèvia.