• Mont-roig del Camp

  Escut de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp

  Adreça: Crta. de Colldejou, s/n, 43300, Mont-roig del Camp (Tarragona)
  Telèfon: 977 837 005
  Web: www.mont-roig.com

  Oficina Mont-Roig

  • Adreça: C. de la Indústria, 3 local B
  • Telèfon: 977837969
  • Email: o.mont-roig@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  6 ICIO No No
  7 IIVTNU No No
  8 Contribucions especials No No
  9 Quotes d'urbanització No No
  10 Multes trànsit No
  12 Clavegueram No No
  17 Cementiri: Conservació No No
  21 Vehicles: Llicència taxi No No
  22 Escombraries No No
  27 Execució subsidiària No No No
  29 Escolar: Llar d'infants No No No
  30 Establiments: Llicència d'obertura No No No
  34 Vehicles: Guals No No
  36 Vehicles: Retirada No No No
  48 Immobles: Llicència urbanística No No No
  49 Expedició documents administratius No No No
  50 Activitats culturals i esportives No No No
  58 Subministrament Aigua No No No
  62 Connexió aigua No No No
  63 IBI BICE No
  64 Quotes de conservació No No
  66 Sancions administratives No No No
  71 ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC No No No
  96 Ocupació: platja (tendals, hamaques, embarcacions) No No No
  107 Servei d'inspecció municipal No No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 31/03/2023 al 31/05/2023
  TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 31/03/2023 al 31/05/2023
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2023 al 31/05/2023
  TAXA LLICENCIA TAXI Del 31/03/2023 al 31/05/2023
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 28/04/2023 al 30/06/2023
  BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  TAXA RECOLLIDA RESIDUS ACTIVITATS Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 31/08/2023 al 31/10/2023
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2018 2018
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2017 2017
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2015 2015
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014 2014
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2011 2011
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2010 2010
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2008 2008
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2007 2007
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2006 2006
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2005 2005
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2004 2004