• Deltebre

  Escut de l'Ajuntament de Deltebre

  Adreça: Pl. del 20 de maig, 1, 43580, Deltebre (Tarragona)
  Telèfon: 977 489 309
  Web: www.deltebre.org

  Oficina Deltebre

  • Adreça: Pl del 20 de maig, 1
  • Telèfon: 977489922
  • Email: o.deltebre@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  6 ICIO No
  7 IIVTNU No No
  8 Contribucions especials No No
  9 Quotes d'urbanització No No
  10 Multes trànsit No
  11 Multes OGC No No
  13 Ocupació: Domini públic No No
  14 Ocupació: Parades mercat No No
  15 Infraccions urbanístiques No No
  17 Cementiri: Conservació No No
  21 Vehicles: Llicència taxi No No
  22 Escombraries No No
  23 Animals: Tinença No No
  27 Execució subsidiària No No
  30 Establiments: Llicència d'obertura No No
  31 Publicitat No No
  33 Activitats cinegètiques No No
  34 Vehicles: Guals No No
  37 Ocupació: Material construcció No No
  38 Ocupació: Parades mercat municipal No No
  40 Ocupació: Taules i cadires No No
  48 Immobles: Llicència urbanística No
  49 Expedició documents administratius No No
  61 Llicència d'activitats No No
  62 Connexió aigua No No
  63 IBI BICE No
  66 Sancions administratives No No
  68 Connexió Clavegueram No No
  70 Taxa empresa subministrament No
  71 ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC No No
  76 Ocupació: Caixers No No
  77 Ocupació: Port - Cànon Generalitat No No
  78 Ocupació: Port No No
  79 Ocupació: Pavelló firal No No
  80 Ocupació: Fires i festes No No
  81 Publicitat: Llibre festes majors No No
  83 Ús instal·lacions municipals No No
  86 Ocupació: Cànon Pla d'usos No No
  87 Expedició certificats serveis urbanístics No No
  88 Ocupació: Parades, barraques i altres No No
  91 Publicitat: radio municipal No No
  120 Utilitzacio pavello poliesportiu municipal No No
  141 Taxa salubritat pública No No
  142 Lloguer de béns mobles municipals No No
  143 Activitats municipals culturals No No
  144 Publicació d'edictes i anuncis No No
  149 Control espectacles i trànsit No No
  158 Ocupació: Reserva aparcament No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 01/02/2022 al 04/04/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 01/04/2022 al 02/06/2022
  TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 27/05/2022 al 29/07/2022
  TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 27/05/2022 al 29/07/2022
  GUALS OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 27/05/2022 al 29/07/2022
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 27/05/2022 al 29/07/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 17/06/2022 al 19/08/2022
  PUBLICITAT Del 17/06/2022 al 19/08/2022
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 15/07/2022 al 16/09/2022
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 19/08/2022 al 21/10/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 15/09/2022 al 16/11/2022
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2018 2018
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2017 2017
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2016 2016
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2015 2015
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014 2014
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2011 2011
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2010 2010
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2008 2008
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2007 2007
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2006 2006
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2005 2005
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2003 2003