• Tivenys

  Escut de l'Ajuntament de Tivenys

  Adreça: C. Sant Antoni, 8, 43511, Tivenys (Tarragona)
  Telèfon: 977 496 233
  Web: www.tivenys.altanet.org

  Oficina Tortosa

  • Adreça: Av. Catalunya, 76 baixos
  • Telèfon: 977504411
  • Email: o.tortosa@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  7 IIVTNU No No
  8 Contribucions especials No No No
  9 Quotes d'urbanització No No No
  22 Escombraries No No
  27 Execució subsidiària No No No
  34 Vehicles: Guals No No
  63 IBI BICE No
  64 Quotes de conservació No No No
  66 Sancions administratives No No No
  70 Taxa empresa subministrament
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 31/03/2022 al 31/05/2022
  BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS Del 31/03/2022 al 31/05/2022
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2022 al 31/05/2022
  TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 31/03/2022 al 31/05/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 29/04/2022 al 30/06/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 27/05/2022 al 29/07/2022
  TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 30/06/2022 al 31/08/2022
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 29/07/2022 al 30/09/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 31/08/2022 al 31/10/2022
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014 2014
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2008 2008
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2006 2006