• Tortosa

  Escut de l'Ajuntament de Tortosa

  Adreça: Pl. Espanya, 1, 43500, Tortosa (Tarragona)
  Telèfon: 977 585 800
  Web: www.tortosa.cat

  Oficina Tortosa

  • Adreça: Av. Catalunya, 76 baixos
  • Telèfon: 977504411
  • Email: o.tortosa@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  6 ICIO No No
  7 IIVTNU No No No
  9 Quotes d'urbanització No No No
  10 Multes trànsit No
  14 Ocupació: Parades mercat No No
  15 Infraccions urbanístiques No No No
  17 Cementiri: Conservació No No No
  18 Escolar: Escola de música No No
  22 Escombraries No No
  27 Execució subsidiària No No No
  29 Escolar: Llar d'infants No No
  34 Vehicles: Guals No No
  40 Ocupació: Taules i cadires No No
  48 Immobles: Llicència urbanística No No
  55 Ocupació: Quiosc al domini públic No No
  63 IBI BICE No
  66 Sancions administratives No No No
  70 Taxa empresa subministrament No No
  71 ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC No No No
  139 Multes coercitives No No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 05/01/2022 al 07/03/2022
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 07/02/2022 al 08/04/2022
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 07/03/2022 al 09/05/2022
  GUALS OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 31/03/2022 al 31/05/2022
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2022 al 31/05/2022
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 05/04/2022 al 07/06/2022
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 29/04/2022 al 30/06/2022
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 05/05/2022 al 05/07/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 27/05/2022 al 29/07/2022
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 07/06/2022 al 08/08/2022
  BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS Del 30/06/2022 al 31/08/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 30/06/2022 al 31/08/2022
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 05/07/2022 al 06/09/2022
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 29/07/2022 al 30/09/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 29/07/2022 al 30/09/2022
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 05/08/2022 al 05/10/2022
  TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 31/08/2022 al 31/10/2022
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 06/09/2022 al 07/11/2022
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 05/10/2022 al 05/12/2022
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 07/11/2022 al 09/01/2023
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 05/12/2022 al 06/02/2023
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2019 2019
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2018 2018
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2017 2017
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2016 2016
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2015 2015
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014 2014
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2011 2011
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2010 2010
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2008 2008
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2007 2007
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2006 2006
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2005 2005
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2004 2004