• L'Arboç

  Escut de l'Ajuntament de l'Arboç

  Adreça: C. Major, 26, 43720, L'Arboç (Tarragona)
  Telèfon: 977 670 083
  Web: www.arbocenc.org

  Oficina El Vendrell

  • Adreça: C. Narcís Monturiol, 24-26 local 1 bis
  • Telèfon: 977660129
  • Email: o.vendrell@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  6 ICIO No
  7 IIVTNU No No
  8 Contribucions especials No No
  9 Quotes d'urbanització No No
  10 Multes trànsit No
  11 Multes OGC No No
  13 Ocupació: Domini públic No No
  14 Ocupació: Parades mercat No No
  15 Infraccions urbanístiques No No No
  17 Cementiri: Conservació No No
  20 Activitat ambiental No No
  22 Escombraries No No
  23 Animals: Tinença No No No
  27 Execució subsidiària No No
  29 Escolar: Llar d'infants No No
  31 Publicitat No No No
  34 Vehicles: Guals No No
  36 Vehicles: Retirada No No
  38 Ocupació: Parades mercat municipal No No
  40 Ocupació: Taules i cadires No No
  42 Ús instal·lacions municipals esportives No No No
  49 Expedició documents administratius No No
  54 Ocupació: Comercial No No
  63 IBI BICE No
  64 Quotes de conservació No No
  66 Sancions administratives No No No
  70 Taxa empresa subministrament
  72 Piscina municipal No No No
  73 Residència tercera edat No No No
  82 Ocupació: Estacionament nocturn No No
  85 Publicitat: Espais esportius municipals No No
  94 Exp. responsabilitat patrimonial. No No No
  139 Multes coercitives No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  LLAR D'INFANTS Del 30/01/2023 al 31/03/2023
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 30/01/2023 al 31/03/2023
  LLAR D'INFANTS Del 27/02/2023 al 28/04/2023
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 28/02/2023 al 02/05/2023
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 30/03/2023 al 31/05/2023
  LLAR D'INFANTS Del 30/03/2023 al 31/05/2023
  TAXA EXHIBICIO D ANUNCIS Del 31/03/2023 al 31/05/2023
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2023 al 31/05/2023
  EXPOSICIO PRODUCTES VIA PUBLICA Del 31/03/2023 al 31/05/2023
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 28/04/2023 al 30/06/2023
  BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS Del 28/04/2023 al 30/06/2023
  LLAR D'INFANTS Del 28/04/2023 al 30/06/2023
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 28/04/2023 al 30/06/2023
  LLAR D'INFANTS Del 30/05/2023 al 31/07/2023
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  LLAR D'INFANTS Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  LLAR D'INFANTS Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  LLAR D'INFANTS Del 30/08/2023 al 31/10/2023
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 29/09/2023 al 30/11/2023
  LLAR D'INFANTS Del 29/09/2023 al 30/11/2023
  LLAR D'INFANTS Del 27/10/2023 al 29/12/2023
  LLAR D'INFANTS Del 30/11/2023 al 31/01/2024
  LLAR D'INFANTS Del 27/12/2023 al 28/02/2024
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2018 2018
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2017 2017
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2016 2016
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2015 2015
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014 2014
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2011 2011
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2010 2010
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2008 2008
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2007 2007
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2006 2006
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2005 2005
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2004 2004