• Bellvei

  Escut de l'Ajuntament de Bellvei

  Adreça: Pl. de l'Església, 1, 43719, Bellvei (Tarragona)
  Telèfon: 977 168 185
  Web: www.bellveidelpenedes.com

  Oficina El Vendrell

  • Adreça: C. Narcís Monturiol, 24-26 local 1 bis
  • Telèfon: 977660129
  • Email: o.vendrell@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  6 ICIO No
  7 IIVTNU No No
  8 Contribucions especials No No No
  9 Quotes d'urbanització No No No
  15 Infraccions urbanístiques No No
  17 Cementiri: Conservació No No
  22 Escombraries No No
  23 Animals: Tinença No No
  27 Execució subsidiària No No
  29 Escolar: Llar d'infants No No
  34 Vehicles: Guals No No
  36 Vehicles: Retirada No No
  37 Ocupació: Material construcció No No
  40 Ocupació: Taules i cadires No No
  48 Immobles: Llicència urbanística No
  50 Activitats culturals i esportives No No
  61 Llicència d'activitats No No
  63 IBI BICE No
  64 Quotes de conservació No No No
  66 Sancions administratives No No No
  70 Taxa empresa subministrament
  88 Ocupació: Parades, barraques i altres No No
  89 Escolar: menjador No No
  126 Neteja de solars No No
  139 Multes coercitives No No
  142 Lloguer de béns mobles municipals No No
  143 Activitats municipals culturals No No
  153 Servei: Podologia No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  LLAR D'INFANTS Del 31/01/2023 al 31/03/2023
  LLAR D'INFANTS Del 28/02/2023 al 28/04/2023
  TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 31/03/2023 al 31/05/2023
  LLAR D'INFANTS Del 31/03/2023 al 31/05/2023
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2023 al 31/05/2023
  SERVEI PODOLOGIA Del 31/03/2023 al 31/05/2023
  ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES Del 31/03/2023 al 31/05/2023
  LLAR D'INFANTS Del 28/04/2023 al 30/06/2023
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 28/04/2023 al 30/06/2023
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 31/05/2023 al 31/07/2023
  LLAR D'INFANTS Del 31/05/2023 al 31/07/2023
  SERVEI PODOLOGIA Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  LLAR D'INFANTS Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  LLAR D'INFANTS Del 31/07/2023 al 02/10/2023
  LLAR D'INFANTS Del 31/08/2023 al 31/10/2023
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 31/08/2023 al 31/10/2023
  SERVEI PODOLOGIA Del 29/09/2023 al 30/11/2023
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 29/09/2023 al 30/11/2023
  LLAR D'INFANTS Del 29/09/2023 al 30/11/2023
  ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES Del 29/09/2023 al 30/11/2023
  LLAR D'INFANTS Del 31/10/2023 al 31/01/2024
  LLAR D'INFANTS Del 30/11/2023 al 31/01/2024
  LLAR D'INFANTS Del 28/12/2023 al 28/02/2024
  ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES Del 28/12/2023 al 28/02/2024
  SERVEI PODOLOGIA Del 28/12/2023 al 28/02/2024
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2018 2018
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2017 2017
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2016 2016
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2015 2015
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014 2014
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2010 2010
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2008 2008
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2006 2006
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2005 2005
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2004 2004