• Calafell

  Escut de l'Ajuntament de Calafell

  Adreça: Pl. Catalunya, 1, 43820, Calafell (Tarragona)
  Telèfon: 977 699 009
  Web: www.calafell.org

  Oficina Calafell

  • Adreça: C. Església, 1 Local 2
  • Telèfon: 977691055
  • Email: o.calafell@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No No
  3 IBI rústic No No
  4 IVTM No No
  5 Autoliquidació IVTM No No No
  6 ICIO No No No
  7 IIVTNU No No
  8 Contribucions especials No No
  9 Quotes d'urbanització No No
  10 Multes trànsit No
  11 Multes OGC No No No
  12 Clavegueram No No No
  14 Ocupació: Parades mercat No No
  17 Cementiri: Conservació No No
  21 Vehicles: Llicència taxi No No No
  22 Escombraries No No
  27 Execució subsidiària No No
  31 Publicitat No No No
  34 Vehicles: Guals No No
  35 Preus públics agrupats No No No
  36 Vehicles: Retirada No No No
  37 Ocupació: Material construcció No No No
  38 Ocupació: Parades mercat municipal No No No
  40 Ocupació: Taules i cadires No No No
  42 Ús instal·lacions municipals esportives No No No
  48 Immobles: Llicència urbanística No No No
  49 Expedició documents administratius No No No
  58 Subministrament Aigua No No No
  60 Escolar: Formació No No No
  61 Llicència d'activitats No No No
  62 Connexió aigua No No No
  63 IBI BICE No No
  64 Quotes de conservació No No
  66 Sancions administratives No No No
  70 Taxa empresa subministrament
  78 Ocupació: Port No No No
  83 Ús instal·lacions municipals No No No
  88 Ocupació: Parades, barraques i altres No No No
  91 Publicitat: radio municipal No No No
  117 Apertura de rases en terrenys publics No No No
  132 Reintegrament d'ingressos No No No
  139 Multes coercitives No No No
  148 Servei: Transport escolar No No No
  149 Control espectacles i trànsit No No No
  150 Servei: Control Sanitari No No No
  151 Servei: Gestió plaques municipals No No No
  152 Ocupació: Tarimes, tribunes i anàlegs no permanent No No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 06/04/2022 al 13/06/2022
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 06/04/2022 al 13/06/2022
  BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS Del 04/05/2022 al 12/07/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 04/05/2022 al 12/07/2022
  GUALS OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 03/06/2022 al 10/08/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 01/07/2022 al 07/09/2022
  TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 01/07/2022 al 07/09/2022
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 13/07/2022 al 26/09/2022
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 02/09/2022 al 04/11/2022
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2017 2017
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2016 2016
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2015 2015
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014 2014
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2011 2011
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2010 2010
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2008 2008
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2007 2007
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2006 2006
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2005 2005
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2004 2004