• Cunit

  Escut de l'Ajuntament de Cunit

  Adreça: C. Major, 12, 43881, Cunit (Tarragona)
  Telèfon: 977 674 080
  Web: www.cunit.org

  Oficina Cunit

  • Adreça: Pl Santiago Rusiñol, 2
  • Telèfon: 977676039
  • Email: o.cunit@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  6 ICIO No
  7 IIVTNU No No
  8 Contribucions especials No No
  10 Multes trànsit No
  12 Clavegueram No No
  13 Ocupació: Domini públic No No
  17 Cementiri: Conservació No No
  18 Escolar: Escola de música No No
  22 Escombraries No No
  23 Animals: Tinença No No
  27 Execució subsidiària No No
  28 Escolar: Activitats extraescolars No No
  29 Escolar: Llar d'infants No No
  30 Establiments: Llicència d'obertura No No
  31 Publicitat No No
  34 Vehicles: Guals No No
  36 Vehicles: Retirada No No
  38 Ocupació: Parades mercat municipal No No
  40 Ocupació: Taules i cadires No No
  42 Ús instal·lacions municipals esportives No No
  48 Immobles: Llicència urbanística No
  49 Expedició documents administratius No No
  50 Activitats culturals i esportives No No
  51 Escolar: Escola municipal futbol No No
  52 Servei d'assistència No No
  53 Recollida residus activitats econòmiques No No
  55 Ocupació: Quiosc al domini públic No No
  56 Fiances No No
  57 Prestació ocupació serveis municipals No No
  60 Escolar: Formació No No
  61 Llicència d'activitats No No
  62 Connexió aigua No No
  63 IBI BICE No
  68 Connexió Clavegueram No No
  71 ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC No No No
  83 Ús instal·lacions municipals No No
  89 Escolar: menjador No No
  117 Apertura de rases en terrenys publics No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  LLAR D'INFANTS Del 07/01/2022 al 08/03/2022
  LLAR D'INFANTS Del 07/02/2022 al 08/04/2022
  SERVEI D'ASSISTENCIA Del 07/02/2022 al 08/04/2022
  OCUPACIO PARADES MERCAT MUNICIPAL Del 15/02/2022 al 18/04/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 07/03/2022 al 09/05/2022
  SERVEI D'ASSISTENCIA Del 07/03/2022 al 09/05/2022
  LLAR D'INFANTS Del 07/03/2022 al 09/05/2022
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 01/04/2022 al 02/06/2022
  TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 01/04/2022 al 02/06/2022
  SERVEI D'ASSISTENCIA Del 06/04/2022 al 07/06/2022
  LLAR D'INFANTS Del 06/04/2022 al 07/06/2022
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 15/04/2022 al 16/06/2022
  LLAR D'INFANTS Del 06/05/2022 al 07/07/2022
  SERVEI D'ASSISTENCIA Del 06/05/2022 al 07/07/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 10/05/2022 al 12/07/2022
  BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS Del 10/05/2022 al 11/07/2022
  LLAR D'INFANTS Del 07/06/2022 al 08/08/2022
  SERVEI D'ASSISTENCIA Del 07/06/2022 al 08/08/2022
  LLAR D'INFANTS Del 07/07/2022 al 08/09/2022
  SERVEI D'ASSISTENCIA Del 07/07/2022 al 08/09/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 12/07/2022 al 13/09/2022
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 01/08/2022 al 03/10/2022
  LLAR D'INFANTS Del 04/08/2022 al 05/10/2022
  SERVEI D'ASSISTENCIA Del 04/08/2022 al 05/10/2022
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 15/08/2022 al 28/10/2022
  RECOLLIDA RESIDUS ACTIVITATS ECONOMIQUES Del 01/09/2022 al 02/11/2022
  OCUPACIO VIA PUBLICA AMB TAULES-CADIRES Del 01/09/2022 al 02/11/2022
  GUALS OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 01/09/2022 al 02/11/2022
  LLAR D'INFANTS Del 08/09/2022 al 09/11/2022
  SERVEI D'ASSISTENCIA Del 08/09/2022 al 09/11/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 14/09/2022 al 15/11/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 03/10/2022 al 05/12/2022
  LLAR D'INFANTS Del 07/10/2022 al 09/12/2022
  SERVEI D'ASSISTENCIA Del 07/10/2022 al 09/12/2022
  SERVEI D'ASSISTENCIA Del 07/11/2022 al 09/01/2023
  LLAR D'INFANTS Del 07/11/2022 al 09/01/2023
  LLAR D'INFANTS Del 07/12/2022 al 08/02/2023
  SERVEI D'ASSISTENCIA Del 07/12/2022 al 08/02/2023
  SERVEI D'ASSISTENCIA Del 09/01/2023 al 10/03/2023
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2018 2018
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2017 2017
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2016 2016
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2015 2015
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014 2014
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2011 2011
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2010 2010
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2008 2008
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2007 2007
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2006 2006
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2005 2005
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2004 2004
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2003 2003
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2002 2002