• Masllorenç

  Escut de l'Ajuntament de Masllorenç

  Adreça: C. Camp de la Bena, 25, 43718, Masllorenç (Tarragona)
  Telèfon: 977 628 515
  Web: www.masllorenc.altanet.org

  Oficina El Vendrell

  • Adreça: C. Mar, 3
  • Telèfon: 977660129
  • Email: o.vendrell@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  6 ICIO No
  7 IIVTNU No No
  8 Contribucions especials No No
  9 Quotes d'urbanització No No
  12 Clavegueram No No
  22 Escombraries No No
  27 Execució subsidiària No No
  48 Immobles: Llicència urbanística No No
  58 Subministrament Aigua No No
  61 Llicència d'activitats No No
  62 Connexió aigua No No
  63 IBI BICE No
  64 Quotes de conservació No No
  66 Sancions administratives No No No
  67 Cànon de l'Aigua No No No
  70 Taxa empresa subministrament
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2022 al 31/05/2022
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/04/2022 al 30/06/2022
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 29/04/2022 al 30/06/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 27/05/2022 al 29/07/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 30/06/2022 al 31/08/2022
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 29/07/2022 al 30/09/2022
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/07/2022 al 30/09/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 31/08/2022 al 31/10/2022
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 28/10/2022 al 30/12/2022
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 31/01/2023 al 31/03/2023
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2016 2016
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2015 2015
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014 2014
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2008 2008
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2003 2003