• El Vendrell

  Vendrell Council Logo

  Adreça: Pl. Vella, 1, 43700, El Vendrell (Tarragona)
  Telèfon: 977 166 400
  Web: www.elvendrell.net

  Oficina El Vendrell

  • Adreça: C. Mar, 3
  • Telèfon: 977660129
  • Email: o.vendrell@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No No
  3 IBI rústic No No
  4 IVTM No No
  5 Autoliquidació IVTM No No No
  6 ICIO No No
  7 IIVTNU No No No
  8 Contribucions especials No No No
  9 Quotes d'urbanització No No No
  10 Multes trànsit No
  14 Ocupació: Parades mercat No No No
  17 Cementiri: Conservació No No No
  22 Escombraries No No
  24 Taxes agrupades No No No
  25 Establiments: Tendals, velats i marquesines No No No
  27 Execució subsidiària No No No
  30 Establiments: Llicència d'obertura No No No
  31 Publicitat No No No
  34 Vehicles: Guals No No
  35 Preus públics agrupats No No No
  36 Vehicles: Retirada No No No
  37 Ocupació: Material construcció No No No
  38 Ocupació: Parades mercat municipal No No No
  40 Ocupació: Taules i cadires No No No
  44 Costes judicials No No No
  48 Immobles: Llicència urbanística No No No
  49 Expedició documents administratius No No No
  54 Ocupació: Comercial No No No
  55 Ocupació: Quiosc al domini públic No No No
  63 IBI BICE No No
  64 Quotes de conservació No No No
  66 Sancions administratives No No No
  70 Taxa empresa subministrament No No
  71 ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC No No No
  76 Ocupació: Caixers No No No
  80 Ocupació: Fires i festes No No No
  88 Ocupació: Parades, barraques i altres No No No
  96 Ocupació: platja (tendals, hamaques, embarcacions) No No No
  105 Servei de gossera No No No
  117 Apertura de rases en terrenys publics No No No
  124 Llar d'infants No No No
  129 Escola de musica No No No
  148 Servei: Transport escolar No No No
  151 Servei: Gestió plaques municipals No No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  GUALS OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 07/03/2022 al 09/05/2022
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 07/03/2022 al 09/05/2022
  TAXA RECOLLIDA RESIDUS ACTIVITATS Del 07/03/2022 al 09/05/2022
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 04/04/2022 al 07/06/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 02/05/2022 al 04/07/2022
  BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS Del 06/06/2022 al 08/08/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 04/07/2022 al 05/09/2022
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 04/07/2022 al 05/09/2022
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 18/07/2022 al 19/09/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 01/08/2022 al 03/10/2022
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2017 2017
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2016 2016
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2015 2015
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014 2014
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2011 2011
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2010 2010
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2008 2008
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2007 2007
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2006 2006
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2005 2005
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2004 2004