• L'Espluga de Francolí

  Escut de l'Ajuntament de L'Espluga de Francolí

  Adreça: Pl. de la Vila, 1, 43440, L'Espluga de Francolí (Tarragona)
  Telèfon: 977 870 227
  Web: www.espluga.altanet.org

  Oficina Montblanc

  • Adreça: C. Aguiló, 2
  • Telèfon: 977860060
  • Email: o.montblanc@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  6 ICIO No No No
  7 IIVTNU No No
  8 Contribucions especials No No
  9 Quotes d'urbanització No No
  10 Multes trànsit No
  12 Clavegueram No No
  17 Cementiri: Conservació No No
  22 Escombraries No No
  25 Establiments: Tendals, velats i marquesines No No
  27 Execució subsidiària No No No
  30 Establiments: Llicència d'obertura No No No
  32 Establiments: Rètols No No
  34 Vehicles: Guals No No
  36 Vehicles: Retirada No No No
  37 Ocupació: Material construcció No No
  40 Ocupació: Taules i cadires No No
  41 Canals No No
  48 Immobles: Llicència urbanística No No No
  58 Subministrament Aigua No No
  62 Connexió aigua No No
  63 IBI BICE No
  64 Quotes de conservació No No
  66 Sancions administratives No No No
  67 Cànon de l'Aigua No No No
  70 Taxa empresa subministrament No No No
  71 ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC No No
  75 Ocupació: Sol, subsol i volada de la via pública No No
  88 Ocupació: Parades, barraques i altres No No No
  94 Exp. responsabilitat patrimonial. No No No
  99 Visites a monuments o espais arqueològis No No No
  100 Trànsit de vehicles pesants per camins públics No No No
  113 Servei d'escorxador municipal No No No
  123 Utilització sales polivalents municipals No No No
  124 Llar d'infants No No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2022 al 31/05/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 29/04/2022 al 30/06/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 29/04/2022 al 30/06/2022
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/04/2022 al 30/06/2022
  BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS Del 30/06/2022 al 31/08/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 30/06/2022 al 31/08/2022
  TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 28/07/2022 al 30/09/2022
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 28/07/2022 al 30/09/2022
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 28/07/2022 al 30/09/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 26/08/2022 al 28/10/2022
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 28/10/2022 al 30/12/2022
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 30/01/2023 al 31/03/2023
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2018 2018
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2017 2017
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2016 2016
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2015 2015
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014 2014
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2011 2011
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2010 2010
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2008 2008
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2007 2007
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2006 2006
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2005 2005
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2004 2004