• Llorac

  Escut de l'Ajuntament de Llorac

  Adreça: Pl. Catalunya, 2, 43427, Llorac (Tarragona)
  Telèfon: 977 881 380
  Web: www.llorac.altanet.org

  Oficina Montblanc

  • Adreça: C. Aguiló, 2
  • Telèfon: 977860060
  • Email: o.montblanc@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No No
  4 IVTM No
  6 ICIO No
  8 Contribucions especials No No No
  12 Clavegueram No No
  22 Escombraries No No
  27 Execució subsidiària No No No
  48 Immobles: Llicència urbanística No
  58 Subministrament Aigua No No
  62 Connexió aigua No No
  63 IBI BICE No
  66 Sancions administratives No No No
  67 Cànon de l'Aigua No No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 31/03/2022 al 31/05/2022
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2022 al 31/05/2022
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/04/2022 al 30/06/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 30/06/2022 al 31/08/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 30/06/2022 al 31/08/2022
  BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS Del 30/06/2022 al 31/08/2022
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/07/2022 al 30/09/2022
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 29/07/2022 al 30/09/2022
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 28/10/2022 al 30/12/2022
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 28/10/2022 al 30/12/2022
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 31/01/2023 al 31/03/2023
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2011 2011
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2010 2010
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2008 2008
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2007 2007
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2005 2005