• Santa Coloma de Queralt

  Escut de l'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

  Adreça: Pl. Major, 1, 43420, Santa Coloma de Queralt (Tarragona)
  Telèfon: 977 880 088
  Web: www.stacqueralt.altanet.org

  Oficina Montblanc

  • Adreça: C. Aguiló, 2
  • Telèfon: 977860060
  • Email: o.montblanc@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  6 ICIO No No
  7 IIVTNU No No
  8 Contribucions especials No No No
  9 Quotes d'urbanització No No No
  10 Multes trànsit No
  12 Clavegueram No No
  17 Cementiri: Conservació No No
  20 Activitat ambiental No No No
  22 Escombraries No No
  26 Ocupació: terrasses, tribunes i miradors. No No
  27 Execució subsidiària No No No
  34 Vehicles: Guals No No
  40 Ocupació: Taules i cadires No No
  41 Canals No No
  58 Subministrament Aigua No No
  62 Connexió aigua No No
  63 IBI BICE No
  64 Quotes de conservació No No No
  66 Sancions administratives No No No
  67 Cànon de l'Aigua No No No
  70 Taxa empresa subministrament No No No
  72 Piscina municipal No No No
  75 Ocupació: Sol, subsol i volada de la via pública No No No
  98 Utilitzacio parquing municipal No No No
  106 Servei d'abocador No No No
  113 Servei d'escorxador municipal No No No
  128 Servei de bascula No No No
  129 Escola de musica No No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 31/03/2023 al 31/05/2023
  TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 31/03/2023 al 31/05/2023
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2023 al 31/05/2023
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 28/04/2023 al 30/06/2023
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 28/04/2023 al 30/06/2023
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 31/05/2023 al 31/07/2023
  OCUPACIO VIA PUBLICA AMB TAULES-CADIRES Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  CANALERES Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  GUALS OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  TERRASSES, TRIBUNES I MIRADORS Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  TAXA CLAVEGUERAM Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/09/2023 al 30/11/2023
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 30/11/2023 al 31/01/2024
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 29/01/2024 al 29/03/2024
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/01/2024 al 29/03/2024
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2018 2018
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2017 2017
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2016 2016
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2015 2015
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014 2014
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2011 2011
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2010 2010
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2008 2008
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2007 2007
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2006 2006
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2005 2005
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2004 2004