• Savallà del Comtat

  Escut de l'Ajuntament de Savallà del Comtat

  Adreça: C. Major, 13, 43427, Savallà del Comtat (Tarragona)
  Telèfon: 977 880 137
  Web: www.savalla.altanet.org

  Oficina Montblanc

  • Adreça: C. Aguiló, 2
  • Telèfon: 977860060
  • Email: o.montblanc@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  6 ICIO No No No
  8 Contribucions especials No No
  12 Clavegueram No No
  22 Escombraries No No
  58 Subministrament Aigua No No
  62 Connexió aigua No No
  63 IBI BICE No
  67 Cànon de l'Aigua No No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2022 al 31/05/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 29/04/2022 al 30/06/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 30/06/2022 al 31/08/2022
  BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS Del 30/06/2022 al 31/08/2022
  TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 29/07/2022 al 30/09/2022
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 29/07/2022 al 30/09/2022
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 30/06/2023 al 31/08/2023