• Vallclara

  Escut de l'Ajuntament de Vallclara

  Adreça: C. Placeta, 12, 43439, Vallclara (Tarragona)
  Telèfon: 977 869 221
  Web: www.vallclara.cat

  Oficina Montblanc

  • Adreça: C. Aguiló, 2
  • Telèfon: 977860060
  • Email: o.montblanc@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  7 IIVTNU No No
  8 Contribucions especials No No No
  9 Quotes d'urbanització No No No
  12 Clavegueram No No
  17 Cementiri: Conservació No No
  22 Escombraries No No
  24 Taxes agrupades No No No
  27 Execució subsidiària No No No
  35 Preus públics agrupats No No No
  41 Canals No No
  58 Subministrament Aigua No No
  62 Connexió aigua No No
  63 IBI BICE No
  64 Quotes de conservació No No No
  66 Sancions administratives No No No
  67 Cànon de l'Aigua No No No
  118 Servei de poda d'arbres No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2023 al 31/05/2023
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/01/2024 al 29/03/2024
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2017 2017
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2005 2005
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2004 2004