• Godall

  Escut de l'Ajuntament de Godall

  Adreça: Pl. Mare Teresa Blanch, 8, 43516, Godall (Tarragona)
  Telèfon: 977 738 018
  Web: www.godall.altanet.org

  Oficina Amposta

  • Adreça: C. Major, 34
  • Telèfon: 977701265
  • Email: o.amposta@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  7 IIVTNU No No
  8 Contribucions especials No No
  12 Clavegueram No No
  15 Infraccions urbanístiques No No No
  17 Cementiri: Conservació No No
  22 Escombraries No No
  27 Execució subsidiària No No
  34 Vehicles: Guals No No
  44 Costes judicials No No No
  58 Subministrament Aigua No No
  62 Connexió aigua No No
  63 IBI BICE No
  67 Cànon de l'Aigua No No No
  68 Connexió Clavegueram No No
  70 Taxa empresa subministrament
  94 Exp. responsabilitat patrimonial. No No No
  131 Danys contractuals No No No
  132 Reintegrament d'ingressos No No No
  139 Multes coercitives No No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  GUALS OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 31/03/2022 al 31/05/2022
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 31/03/2022 al 31/05/2022
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2022 al 31/05/2022
  TAXA CLAVEGUERAM Del 31/03/2022 al 31/05/2022
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/04/2022 al 30/06/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 27/05/2022 al 29/07/2022
  TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 30/06/2022 al 31/08/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 30/06/2022 al 31/08/2022
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 29/07/2022 al 30/09/2022
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/07/2022 al 30/09/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 30/09/2022 al 30/11/2022
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 28/10/2022 al 30/12/2022
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 31/01/2023 al 31/03/2023
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2016 2016
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2015 2015
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014 2014
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2011 2011
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2010 2010
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2008 2008
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2007 2007
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2006 2006
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2004 2004