• Sant Jaume d'Enveja

  Escut de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja

  Adreça: Av. Catalunya, 22-30, 43877, Sant Jaume d'Enveja (Tarragona)
  Telèfon: 977 468 039
  Web: www.santjaume.org

  Oficina Amposta

  • Adreça: C. Major, 34
  • Telèfon: 977701265
  • Email: o.amposta@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  6 ICIO No
  7 IIVTNU No No
  8 Contribucions especials No No
  9 Quotes d'urbanització No No
  10 Multes trànsit No
  12 Clavegueram No No
  14 Ocupació: Parades mercat No No
  17 Cementiri: Conservació No No
  22 Escombraries No No
  27 Execució subsidiària No No
  30 Establiments: Llicència d'obertura No No
  31 Publicitat No No No
  34 Vehicles: Guals No No
  37 Ocupació: Material construcció No No
  40 Ocupació: Taules i cadires No No
  48 Immobles: Llicència urbanística No
  52 Servei d'assistència No No
  55 Ocupació: Quiosc al domini públic No No
  63 IBI BICE No
  64 Quotes de conservació No No
  66 Sancions administratives No No
  70 Taxa empresa subministrament
  71 ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC No No No
  75 Ocupació: Sol, subsol i volada de la via pública No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2022 al 31/05/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 29/04/2022 al 30/06/2022
  TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 29/04/2022 al 30/06/2022
  TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 29/04/2022 al 30/06/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 29/04/2022 al 30/06/2022
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 29/07/2022 al 30/09/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 29/07/2022 al 30/09/2022
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2018 2018
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2017 2017
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2016 2016
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014 2014
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2010 2010
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2006 2006
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2005 2005
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2004 2004