• Marçà

  Escut de l'Ajuntament de Marçà

  Adreça: Pl. de les Arenes, 1, 43775, Marçà (Tarragona)
  Telèfon: 977 178 000
  Web: www.marca.altanet.org

  Oficina Falset

  • Adreça: Pl Quartera, 36
  • Telèfon: 977830081
  • Email: o.falset@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  8 Contribucions especials No No No
  9 Quotes d'urbanització No No No
  12 Clavegueram No No
  17 Cementiri: Conservació No No
  22 Escombraries No No
  27 Execució subsidiària No No No
  34 Vehicles: Guals No No
  58 Subministrament Aigua No No
  62 Connexió aigua No No
  63 IBI BICE No
  64 Quotes de conservació No No No
  66 Sancions administratives No No No
  67 Cànon de l'Aigua No No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 28/02/2022 al 29/04/2022
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2022 al 31/05/2022
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/04/2022 al 30/06/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 30/04/2022 al 30/06/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 30/04/2022 al 30/06/2022
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 27/05/2022 al 29/07/2022
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/07/2022 al 30/09/2022
  TAXA CLAVEGUERAM Del 29/07/2022 al 30/09/2022
  GUALS OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 29/07/2022 al 30/09/2022
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 30/07/2022 al 30/09/2022
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 31/08/2022 al 31/10/2022
  TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 31/08/2022 al 31/10/2022
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 28/10/2022 al 30/12/2022
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 30/11/2022 al 31/01/2023
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 31/01/2023 al 31/03/2023