• La Vilella Alta

  Escut de l'Ajuntament de La Vilella Alta

  Adreça: Pl. de l'Era, 1, 43375, La Vilella Alta (Tarragona)
  Telèfon: 977 839 375
  Web: www.vilellaalta.altanet.org

  Oficina Falset

  • Adreça: Pl Quartera, 36
  • Telèfon: 977830081
  • Email: o.falset@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  6 ICIO No No
  8 Contribucions especials No No
  9 Quotes d'urbanització No No No
  12 Clavegueram No No
  17 Cementiri: Conservació No No
  22 Escombraries No No
  27 Execució subsidiària No No No
  58 Subministrament Aigua No No
  62 Connexió aigua No No
  63 IBI BICE No
  64 Quotes de conservació No No No
  66 Sancions administratives No No No
  67 Cànon de l'Aigua No No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2023 al 31/05/2023
  TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/01/2024 al 29/03/2024
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2015 2015
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2006 2006