• Constantí

  Escut de l'Ajuntament de Constantí

  Adreça: C. Major, 27, 43120, Constantí (Tarragona)
  Telèfon: 977 520 521
  Web: www.constanti.altanet.org

  Oficina Tarragona

  • Adreça: C. d'Higini Anglès, 5 baixos
  • Telèfon: 977253411
  • Email: o.tarragona@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  6 ICIO No No No
  7 IIVTNU No No
  8 Contribucions especials No No No
  9 Quotes d'urbanització No No No
  10 Multes trànsit No
  11 Multes OGC No No
  12 Clavegueram No No
  14 Ocupació: Parades mercat No No
  15 Infraccions urbanístiques No No No
  17 Cementiri: Conservació No No
  18 Escolar: Escola de música No No No
  21 Vehicles: Llicència taxi No No
  22 Escombraries No No
  25 Establiments: Tendals, velats i marquesines No No
  26 Ocupació: terrasses, tribunes i miradors. No No
  27 Execució subsidiària No No No
  29 Escolar: Llar d'infants No No No
  30 Establiments: Llicència d'obertura No No No
  31 Publicitat No No No
  32 Establiments: Rètols No No
  34 Vehicles: Guals No No
  40 Ocupació: Taules i cadires No No
  44 Costes judicials No No No
  48 Immobles: Llicència urbanística No No No
  49 Expedició documents administratius No No No
  54 Ocupació: Comercial No No
  58 Subministrament Aigua No No
  62 Connexió aigua No No
  63 IBI BICE No
  64 Quotes de conservació No No No
  66 Sancions administratives No No No
  67 Cànon de l'Aigua No No No
  70 Taxa empresa subministrament No
  120 Utilitzacio pavello poliesportiu municipal No No No
  130 Piscina municipal No No No
  139 Multes coercitives No No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 31/01/2023 al 31/03/2023
  TAXA CLAVEGUERAM Del 31/03/2023 al 31/05/2023
  TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 31/03/2023 al 31/05/2023
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2023 al 31/05/2023
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 31/03/2023 al 31/05/2023
  TAXA LLICENCIA TAXI Del 31/03/2023 al 31/05/2023
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 28/04/2023 al 30/06/2023
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 28/04/2023 al 30/06/2023
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 28/04/2023 al 30/06/2023
  TAXA CLAVEGUERAM Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS Del 30/06/2023 al 31/08/2023
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  TAXA LLICENCIA TAXI Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/09/2023 al 30/11/2023
  TAXA CLAVEGUERAM Del 29/09/2023 al 30/11/2023
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 27/10/2023 al 29/12/2023
  TAXA CLAVEGUERAM Del 28/12/2023 al 28/02/2024
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 28/12/2023 al 28/02/2024
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2017 2017
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2016 2016
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2015 2015
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014 2014
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2011 2011
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2010 2010
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2008 2008
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2007 2007
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2006 2006
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2005 2005
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2004 2004