• El Morell

  Escut de l'Ajuntament del Morell

  Adreça: Pl. Era del Castell, 5, 43760, El Morell (Tarragona)
  Telèfon: 977 840 617
  Web: www.morell.cat

  Oficina Tarragona

  • Adreça: C. d'Higini Anglès, 5 baixos
  • Telèfon: 977253411
  • Email: o.tarragona@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  6 ICIO No No No
  7 IIVTNU No No
  8 Contribucions especials No No No
  9 Quotes d'urbanització No No No
  17 Cementiri: Conservació No No
  20 Activitat ambiental No No No
  21 Vehicles: Llicència taxi No No No
  22 Escombraries No No
  27 Execució subsidiària No No No
  29 Escolar: Llar d'infants No No No
  30 Establiments: Llicència d'obertura No No No
  34 Vehicles: Guals No No
  36 Vehicles: Retirada No No No
  37 Ocupació: Material construcció No No No
  40 Ocupació: Taules i cadires No No No
  44 Costes judicials No No No
  48 Immobles: Llicència urbanística No No No
  55 Ocupació: Quiosc al domini públic No No No
  58 Subministrament Aigua No No No
  63 IBI BICE No
  64 Quotes de conservació No No No
  66 Sancions administratives No No No
  70 Taxa empresa subministrament No No No
  71 ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC No No No
  75 Ocupació: Sol, subsol i volada de la via pública No No No
  88 Ocupació: Parades, barraques i altres No No No
  101 Servei activitats lúdiques per a joves No No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 28/02/2023 al 28/04/2023
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2023 al 31/05/2023
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 28/04/2023 al 30/06/2023
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 28/04/2023 al 30/06/2023
  GUALS OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 31/05/2023 al 31/07/2023
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 28/07/2023 al 29/09/2023
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 31/08/2023 al 31/10/2023
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 27/10/2023 al 29/12/2023
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/01/2024 al 29/03/2024
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2018 2018
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2017 2017
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2016 2016
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2015 2015
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014 2014
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2010 2010
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2008 2008
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2007 2007
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2006 2006
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2005 2005
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2004 2004
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2003 2003