• Vila-seca

  Escut de l'Ajuntament de Vila-seca

  Adreça: Pl. de l'Església, 26, 43480, Vila-seca (Tarragona)
  Telèfon: 977 309 300
  Web: www.vila-seca.cat

  Oficina Vila-seca

  • Adreça: C. De la Font, 14
  • Telèfon: 977391131
  • Email: o.vila-seca@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  6 ICIO No No
  7 IIVTNU No No
  10 Multes trànsit No
  11 Multes OGC No No
  12 Clavegueram No No
  14 Ocupació: Parades mercat No No
  17 Cementiri: Conservació No No
  18 Escolar: Escola de música No No No
  21 Vehicles: Llicència taxi No No No
  22 Escombraries No No
  27 Execució subsidiària No No No
  29 Escolar: Llar d'infants No No No
  30 Establiments: Llicència d'obertura No No No
  34 Vehicles: Guals No No
  36 Vehicles: Retirada No No No
  37 Ocupació: Material construcció No No No
  38 Ocupació: Parades mercat municipal No No
  40 Ocupació: Taules i cadires No No No
  45 Escombraries locals comercials No No
  48 Immobles: Llicència urbanística No No
  49 Expedició documents administratius No No No
  54 Ocupació: Comercial No No No
  60 Escolar: Formació No No No
  63 IBI BICE No
  66 Sancions administratives No No No
  70 Taxa empresa subministrament
  71 ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC No No No
  96 Ocupació: platja (tendals, hamaques, embarcacions) No No No
  123 Utilització sales polivalents municipals No No No
  129 Escola de musica No No No
  143 Activitats municipals culturals No No No
  157 Transport persones discapacitades No No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2022 al 31/05/2022
  OCUPACIO PARADES MERCAT MUNICIPAL Del 29/04/2022 al 30/06/2022
  TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 29/04/2022 al 30/06/2022
  BROSSA LOCALS COMERCIALS Del 29/04/2022 al 30/06/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 29/04/2022 al 30/06/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 27/05/2022 al 01/08/2022
  BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS Del 27/05/2022 al 01/08/2022
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 27/05/2022 al 01/08/2022
  GUALS OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 27/05/2022 al 01/08/2022
  OCUPACIO PARADES MERCAT Del 30/06/2022 al 31/08/2022
  BROSSA LOCALS COMERCIALS Del 29/07/2022 al 30/09/2022
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 29/07/2022 al 30/09/2022
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 29/07/2022 al 30/09/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 31/08/2022 al 31/10/2022
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2018 2018
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2017 2017
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2016 2016
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2015 2015
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014 2014
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2011 2011
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2010 2010
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2008 2008
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2007 2007
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2006 2006
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2005 2005
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2004 2004