• Gandesa

  Escut de l'Ajuntament de Gandesa

  Adreça: Pl. Espanya, 1, 43780, Gandesa (Tarragona)
  Telèfon: 977 420 007
  Web: www.gandesa.altanet.org

  Oficina Gandesa

  • Adreça: C. Carretera de Vilalba, 4
  • Telèfon: 977420024
  • Email: o.gandesa@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  6 ICIO No No No
  8 Contribucions especials No No No
  9 Quotes d'urbanització No No No
  10 Multes trànsit No
  12 Clavegueram No No
  17 Cementiri: Conservació No No
  21 Vehicles: Llicència taxi No No No
  22 Escombraries No No
  23 Animals: Tinença No No No
  27 Execució subsidiària No No
  30 Establiments: Llicència d'obertura No No No
  32 Establiments: Rètols No No No
  34 Vehicles: Guals No No
  37 Ocupació: Material construcció No No No
  40 Ocupació: Taules i cadires No No
  42 Ús instal·lacions municipals esportives No No No
  48 Immobles: Llicència urbanística No No No
  49 Expedició documents administratius No No No
  55 Ocupació: Quiosc al domini públic No No
  63 IBI BICE No
  64 Quotes de conservació No No No
  66 Sancions administratives No No No
  68 Connexió Clavegueram No No No
  72 Piscina municipal No No No
  84 Publicitat revista municipal No No No
  88 Ocupació: Parades, barraques i altres No No No
  91 Publicitat: radio municipal No No No
  113 Servei d'escorxador municipal No No No
  120 Utilitzacio pavello poliesportiu municipal No No No
  123 Utilització sales polivalents municipals No No No
  124 Llar d'infants No No No
  143 Activitats municipals culturals No No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2022 al 31/05/2022
  BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS Del 29/04/2022 al 30/06/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 29/04/2022 al 30/06/2022
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 29/04/2022 al 30/06/2022
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 29/07/2022 al 30/09/2022
  TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 29/07/2022 al 30/09/2022
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2017 2017
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2016 2016
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2015 2015
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014 2014
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2011 2011
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2010 2010
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2008 2008
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2006 2006
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2005 2005
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2004 2004