Matrícules de l'Impost sobre activitats econòmiques de l'exercici 2022

28/03/2022 | BASE-Gestió d'Ingressos

De conformitat amb allò que disposa l'article 3 del Reial decret 243/1995, de 17 de febrer, s'anuncia que les matrícules de l'Impost sobre activitats econòmiques de l'exercici 2022 es trobaran a disposició del públic entre els dies 1 i 15 d'abril en el taulell d'anuncis dels respectius ajuntaments.

Veure publicació adjunta