Tasques de manteniment

03/08/2018

Amb motiu de la realització de tasques de manteniment sobre els sistemes d'informació de BASE-Gestió d'Ingressos, no es podrà presentar cap sol·licitud ni realitzar cap tràmit des de la Seu Electrònica de BASE-Gestió d'Ingressos el dia 7 d'agost de 2018 de 17 h a les 20h.