TANCAMENT TEMPORAL DE TOTES LES OFICINES D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ DE BASE

16/03/2020 | BASE-Gestió d'Ingressos

Amb motiu de les noves mesures excepcionals acordades per les autoritats públiques per a la prevenció i el control del coronavirus COVID-19, i amb la finalitat de protegir la salut dels ciutadans i dels treballadors públics, TOTES LES NOSTRES OFICINES D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ ROMANDRAN TANCADES MENTRE DURI EL CONFINAMENT.

Per evitar perjudicis en els drets i els interessos dels ciutadans S’HAN SUSPÈS TOTS ELS TERMINIS ADMINISTRATIUS durant la vigència de les normes que regulen l’estat d’alarma.

Els canals d’atenció no presencials disponibles són els següents: