AVÍS IMPORTANT SOBRE L'ACTIVITAT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS

24/03/2020 | BASE-Gestió d'Ingressos

Us informem que, d’acord amb les Disposicions Addicionals tercera i quarta del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19:

  • Els procediments de recaptació executiva amb diligències d’embarg en marxa se suspenen, així com els terminis de prescripció. 
  • En relació amb el període de recaptació voluntària, es determina igualment la suspensió de la data de finalització del període.
  • De la mateixa manera, els procediments administratius de gestió que estiguin pendents de compliment de requeriments o tràmits d’audiència i les notificacions administratives quedaran en suspens en els termes del Reial Decret.