Servei de Gestió Cadastral

BASE-Gestió d'Ingressos desenvolupa la gestió cadastral en el marc del Conveni entre la Secretaria d'Estat d’Hisenda (Direcció General del Cadastre) i la Diputació de Tarragona. La gestió tributària de l’IBI està constituïda pel conjunt d’operacions precises per garantir la correcta exacció d’aquest impost a partir de les dades dels padrons cadastrals.