• Mont-Ral

  Escut de l'Ajuntament de Mont-Ral

  Adreça: Pl. Nova, s/n, 43364, Mont-Ral (Tarragona)
  Telèfon: 977 760 149
  Web: www.mont-ral.altanet.org

  Oficina Valls

  • Adreça: Pl Sant Jordi, 2
  • Telèfon: 977600488
  • Email: o.valls@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  7 IIVTNU No No
  8 Contribucions especials No No No
  9 Quotes d'urbanització No No
  22 Escombraries No No
  41 Canals No No
  48 Immobles: Llicència urbanística No No No
  58 Subministrament Aigua No No
  63 IBI BICE No
  67 Cànon de l'Aigua No No No
  75 Ocupació: Sol, subsol i volada de la via pública No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2021 al 31/05/2021
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 30/04/2021 al 30/06/2021
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 30/04/2021 al 30/06/2021
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 28/05/2021 al 30/07/2021
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 30/06/2021 al 31/08/2021
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 30/07/2021 al 30/09/2021
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 30/07/2021 al 30/09/2021
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 30/07/2021 al 30/09/2021
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 27/08/2021 al 29/10/2021
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 29/10/2021 al 31/12/2021
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 29/10/2021 al 31/12/2021
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/10/2021 al 31/12/2021
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 31/01/2022 al 31/03/2022
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 31/01/2022 al 31/03/2022
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014 2014
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2010 2010
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2008 2008
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2007 2007
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2006 2006
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2005 2005
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2004 2004