• Aldover

  Escut de l'Ajuntament d'Aldover

  Adreça: Pl. de l'Església, 3, 43591, Aldover (Tarragona)
  Telèfon: 977 473 202
  Web: www.aldover.cat

  Oficina Tortosa

  • Adreça: Av. Catalunya, 76 baixos
  • Telèfon: 977504411
  • Email: o.tortosa@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  6 ICIO No No
  7 IIVTNU No No
  8 Contribucions especials No No No
  9 Quotes d'urbanització No No No
  12 Clavegueram No No
  15 Infraccions urbanístiques No No No
  17 Cementiri: Conservació No No
  21 Vehicles: Llicència taxi No No No
  22 Escombraries No No
  27 Execució subsidiària No No No
  48 Immobles: Llicència urbanística No No
  58 Subministrament Aigua No No
  61 Llicència d'activitats No No No
  63 IBI BICE No
  64 Quotes de conservació No No No
  66 Sancions administratives No No No
  67 Cànon de l'Aigua No No No
  139 Multes coercitives No No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 26/02/2021 al 30/04/2021
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2021 al 31/05/2021
  TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 30/04/2021 al 30/06/2021
  TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 28/05/2021 al 30/07/2021
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 30/06/2021 al 31/08/2021
  BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS Del 30/06/2021 al 31/08/2021
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 30/06/2021 al 31/08/2021
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 30/06/2021 al 31/08/2021
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 30/07/2021 al 30/09/2021
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 27/08/2021 al 29/10/2021
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 30/11/2021 al 31/01/2022
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2018 2018
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2016 2016
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2015 2015
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014 2014
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2006 2006
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2004 2004