• Bonastre

  Escut de l'Ajuntament de Bonastre

  Adreça: Pl. Major, 1, 43884, Bonastre (Tarragona)
  Telèfon: 977 657 019
  Web: www.bonastre.altanet.org

  Oficina El Vendrell

  • Adreça: C. Mar, 3
  • Telèfon: 977660129
  • Email: o.vendrell@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  6 ICIO No
  7 IIVTNU No No
  8 Contribucions especials No No
  9 Quotes d'urbanització No No No
  24 Taxes agrupades No
  27 Execució subsidiària No No No
  34 Vehicles: Guals No No
  35 Preus públics agrupats No No
  58 Subministrament Aigua No No
  63 IBI BICE No
  64 Quotes de conservació No No No
  66 Sancions administratives No No No
  67 Cànon de l'Aigua No No No
  69 Telefonia Mòbil No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  LLAR D'INFANTS Del 24/12/2020 al 26/02/2021
  TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 29/01/2021 al 31/03/2021
  LLAR D'INFANTS Del 29/01/2021 al 31/03/2021
  LLAR D'INFANTS Del 26/02/2021 al 30/04/2021
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2021 al 31/05/2021
  LLAR D'INFANTS Del 31/03/2021 al 31/05/2021
  TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 30/04/2021 al 30/06/2021
  LLAR D'INFANTS Del 30/04/2021 al 30/06/2021
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 30/04/2021 al 30/06/2021
  LLAR D'INFANTS Del 28/05/2021 al 30/07/2021
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 30/06/2021 al 31/08/2021
  LLAR D'INFANTS Del 30/06/2021 al 31/08/2021
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 30/06/2021 al 31/08/2021
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 30/07/2021 al 30/09/2021
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 30/07/2021 al 30/09/2021
  TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 30/07/2021 al 30/09/2021
  LLAR D'INFANTS Del 30/07/2021 al 30/09/2021
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 27/08/2021 al 29/10/2021
  LLAR D'INFANTS Del 27/08/2021 al 29/10/2021
  LLAR D'INFANTS Del 30/09/2021 al 30/11/2021
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/10/2021 al 31/12/2021
  LLAR D'INFANTS Del 29/10/2021 al 31/12/2021
  LLAR D'INFANTS Del 30/11/2021 al 31/01/2022
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 31/01/2022 al 31/03/2022
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2018 2018
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2017 2017
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2015 2015
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014 2014
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2011 2011
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2010 2010
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2008 2008
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2007 2007
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2005 2005