• Cunit

  Escut de l'Ajuntament de Cunit

  Adreça: C. Major, 12, 43881, Cunit (Tarragona)
  Telèfon: 977 674 080
  Web: www.cunit.org

  Oficina Cunit

  • Adreça: Pl Santiago Rusiñol, 2
  • Telèfon: 977676039
  • Email: o.cunit@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  6 ICIO No
  7 IIVTNU No No
  8 Contribucions especials No No
  10 Multes trànsit No
  12 Clavegueram No No
  13 Ocupació: Domini públic No No
  17 Cementiri: Conservació No No
  18 Escolar: Escola de música No No
  22 Escombraries No No
  23 Animals: Tinença No No
  27 Execució subsidiària No No
  28 Escolar: Activitats extraescolars No No
  29 Escolar: Llar d'infants No No
  30 Establiments: Llicència d'obertura No No
  31 Publicitat No No
  34 Vehicles: Guals No No
  36 Vehicles: Retirada No No
  38 Ocupació: Parades mercat municipal No No
  40 Ocupació: Taules i cadires No No
  42 Ús instal·lacions municipals esportives No No
  48 Immobles: Llicència urbanística No
  49 Expedició documents administratius No No
  50 Activitats culturals i esportives No No
  51 Escolar: Escola municipal futbol No No
  52 Servei d'assistència No No
  53 Recollida residus activitats econòmiques No No
  55 Ocupació: Quiosc al domini públic No No
  56 Fiances No No
  57 Prestació ocupació serveis municipals No No
  60 Escolar: Formació No No
  61 Llicència d'activitats No No
  62 Connexió aigua No No
  63 IBI BICE No
  68 Connexió Clavegueram No No
  83 Ús instal·lacions municipals No No
  89 Escolar: menjador No No
  117 Apertura de rases en terrenys publics No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  LLAR D'INFANTS Del 08/01/2021 al 09/03/2021
  SERVEI D'ASSISTENCIA Del 05/02/2021 al 06/04/2021
  LLAR D'INFANTS Del 05/02/2021 al 06/04/2021
  OCUPACIO PARADES MERCAT MUNICIPAL Del 15/02/2021 al 16/04/2021
  SERVEI D'ASSISTENCIA Del 05/03/2021 al 06/05/2021
  LLAR D'INFANTS Del 05/03/2021 al 06/05/2021
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 05/03/2021 al 06/05/2021
  TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 02/04/2021 al 03/06/2021
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 02/04/2021 al 03/06/2021
  SERVEI D'ASSISTENCIA Del 08/04/2021 al 09/06/2021
  LLAR D'INFANTS Del 08/04/2021 al 09/06/2021
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 15/04/2021 al 16/06/2021
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 07/05/2021 al 08/07/2021
  BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS Del 07/05/2021 al 08/07/2021
  LLAR D'INFANTS Del 07/05/2021 al 08/07/2021
  SERVEI D'ASSISTENCIA Del 07/05/2021 al 08/07/2021
  LLAR D'INFANTS Del 07/06/2021 al 09/08/2021
  SERVEI D'ASSISTENCIA Del 07/06/2021 al 09/08/2021
  LLAR D'INFANTS Del 07/07/2021 al 08/09/2021
  SERVEI D'ASSISTENCIA Del 07/07/2021 al 08/09/2021
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 09/07/2021 al 10/09/2021
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 02/08/2021 al 04/10/2021
  LLAR D'INFANTS Del 03/08/2021 al 04/10/2021
  SERVEI D'ASSISTENCIA Del 03/08/2021 al 04/10/2021
  TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 15/08/2021 al 29/10/2021
  RECOLLIDA RESIDUS ACTIVITATS ECONOMIQUES Del 01/09/2021 al 02/11/2021
  OCUPACIO VIA PUBLICA AMB TAULES-CADIRES Del 01/09/2021 al 02/11/2021
  GUALS OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 01/09/2021 al 02/11/2021
  LLAR D'INFANTS Del 08/09/2021 al 09/11/2021
  SERVEI D'ASSISTENCIA Del 08/09/2021 al 09/11/2021
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 13/09/2021 al 15/11/2021
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 01/10/2021 al 02/12/2021
  LLAR D'INFANTS Del 07/10/2021 al 09/12/2021
  SERVEI D'ASSISTENCIA Del 07/10/2021 al 09/12/2021
  SERVEI D'ASSISTENCIA Del 05/11/2021 al 07/01/2022
  LLAR D'INFANTS Del 05/11/2021 al 07/01/2022
  SERVEI D'ASSISTENCIA Del 03/12/2021 al 04/02/2022
  LLAR D'INFANTS Del 09/12/2021 al 10/02/2022
  SERVEI D'ASSISTENCIA Del 07/01/2022 al 08/03/2022
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2018 2018
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2017 2017
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2016 2016
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2015 2015
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014 2014
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2011 2011
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2010 2010
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2008 2008
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2007 2007
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2006 2006
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2005 2005
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2004 2004
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2003 2003
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2002 2002