• Senan

  Escut de l'Ajuntament de Senan

  Adreça: Pl. Major, 1, 43449, Senan (Tarragona)
  Telèfon: 977 877 333
  Web: www.senan.altanet.org

  Oficina Montblanc

  • Adreça: C. Aguiló, 2
  • Telèfon: 977860060
  • Email: o.montblanc@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  6 ICIO No No
  8 Contribucions especials No No
  12 Clavegueram No No
  22 Escombraries No No
  27 Execució subsidiària No No No
  48 Immobles: Llicència urbanística No No
  58 Subministrament Aigua No No
  63 IBI BICE No
  66 Sancions administratives No No No
  67 Cànon de l'Aigua No No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 31/03/2021 al 31/05/2021
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2021 al 31/05/2021
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 30/04/2021 al 30/06/2021
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 30/06/2021 al 31/08/2021
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 30/06/2021 al 31/08/2021
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 30/07/2021 al 30/09/2021
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 30/07/2021 al 30/09/2021
  TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 27/08/2021 al 29/10/2021
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/10/2021 al 31/12/2021
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 31/01/2022 al 31/03/2022
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2018 2018
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2017 2017
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2015 2015
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014 2014
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2010 2010