• Mas de Barberans

  Escut de l'Ajuntament de Mas de Barberans

  Adreça: Av. Joan Celma, s/n, 43514, Mas de Barberans (Tarragona)
  Telèfon: 977 739 000
  Web: www.masdebarberans.net

  Oficina Amposta

  • Adreça: C. Major, 34
  • Telèfon: 977701265
  • Email: o.amposta@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  6 ICIO No No
  7 IIVTNU No No
  8 Contribucions especials No No
  9 Quotes d'urbanització No No
  12 Clavegueram No No
  17 Cementiri: Conservació No No
  22 Escombraries No No
  27 Execució subsidiària No No No
  41 Canals No No
  58 Subministrament Aigua No No
  63 IBI BICE No
  64 Quotes de conservació No No
  66 Sancions administratives No No No
  67 Cànon de l'Aigua No No No
  69 Telefonia Mòbil No
  97 Transit de bestiar per vies publiques No No
  111 Arrossegament de vehicles de traccio no mecanica No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2021 al 31/05/2021
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 30/04/2021 al 30/06/2021
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 30/04/2021 al 30/06/2021
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 30/06/2021 al 31/08/2021
  TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 30/06/2021 al 31/08/2021
  TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 30/06/2021 al 31/08/2021
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 30/07/2021 al 30/09/2021
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 30/07/2021 al 30/09/2021
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/10/2021 al 31/12/2021
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 31/01/2022 al 31/03/2022
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2018 2018
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2017 2017
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2016 2016
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2010 2010
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2008 2008
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2004 2004