• Vespella de Gaià

  Escut de l'Ajuntament de Vespella de Gaià

  Adreça: Pl. Catalunya, 6, 43763, Vespella de Gaià (Tarragona)
  Telèfon: 977 655 288
  Web: www.vespella.altanet.org

  Oficina Tarragona

  • Adreça: C. d'Higini Anglès, 5 baixos
  • Telèfon: 977253411
  • Email: o.tarragona@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  6 ICIO No No
  7 IIVTNU No No No
  8 Contribucions especials No No No
  9 Quotes d'urbanització No No No
  27 Execució subsidiària No No No
  63 IBI BICE No
  64 Quotes de conservació No No No
  66 Sancions administratives No No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2021 al 31/05/2021
  BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS Del 30/04/2021 al 30/06/2021
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 30/04/2021 al 30/06/2021
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 30/04/2021 al 30/06/2021
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 30/07/2021 al 30/09/2021
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 30/07/2021 al 30/09/2021
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2008 2008
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2006 2006
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2005 2005