• Horta de Sant Joan

  Escut de l'Ajuntament de Horta de Sant Joan

  Adreça: Pl. de l'Església, 3, 43596, Horta de Sant Joan (Tarragona)
  Telèfon: 977 435 005
  Web: www.hortadesantjoan.cat

  Oficina Gandesa

  • Adreça: C. Carretera de Vilalba, 4
  • Telèfon: 977420024
  • Email: o.gandesa@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  8 Contribucions especials No No No
  9 Quotes d'urbanització No No No
  12 Clavegueram No No
  22 Escombraries No No
  27 Execució subsidiària No No No
  41 Canals No No
  58 Subministrament Aigua No No
  63 IBI BICE No
  66 Sancions administratives No No No
  67 Cànon de l'Aigua No No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2021 al 31/05/2021
  TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 31/03/2021 al 31/05/2021
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 30/04/2021 al 30/06/2021
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 30/04/2021 al 30/06/2021
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 30/04/2021 al 30/06/2021
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 30/07/2021 al 30/09/2021
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 30/07/2021 al 30/09/2021
  TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 27/08/2021 al 29/10/2021
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/10/2021 al 31/12/2021
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 31/01/2022 al 31/03/2022
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2016 2016
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2015 2015
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014 2014
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2013 2013
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2012 2012
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009