• Prat de Comte

  Escut de l'Ajuntament de Prat de Comte

  Adreça: Pl. de l'Església, 3, 43595, Prat de Comte (Tarragona)
  Telèfon: 977 428 284
  Web: www.pratdecomte.altanet.org

  Oficina Gandesa

  • Adreça: C. Carretera de Vilalba, 4
  • Telèfon: 977420024
  • Email: o.gandesa@base.cat
  • Horari: Atenció amb CITA PRÈVIA
  Consulteu la Xarxa d'oficines
 • Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

  Tribut Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
  1 IAE
  2 IBI urbà No
  3 IBI rústic No
  4 IVTM No
  6 ICIO No No No
  7 IIVTNU No No
  8 Contribucions especials No No No
  9 Quotes d'urbanització No No No
  24 Taxes agrupades No No
  27 Execució subsidiària No No No
  35 Preus públics agrupats No No
  58 Subministrament Aigua No No
  63 IBI BICE No
  64 Quotes de conservació No No No
  66 Sancions administratives No No No
  67 Cànon de l'Aigua No No No
 • Calendari Fiscal

  Concepte Període
  IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2021 al 31/05/2021
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 31/03/2021 al 31/05/2021
  IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 30/04/2021 al 30/06/2021
  IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 30/06/2021 al 31/08/2021
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 30/06/2021 al 31/08/2021
  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 30/07/2021 al 30/09/2021
  TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 30/07/2021 al 30/09/2021
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 30/09/2021 al 30/11/2021
  SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/10/2021 al 31/12/2021
 • Ordenances fiscals

  Concepte Període
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2009 2009
  ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2004 2004