Base On-line

Your town

BARBERÀ DE LA CONCA

Shield of the town BARBERÀ DE LA CONCA
Address
C. Major, 12 43422 Barberà de la Conca
Telephone
977 887 010
Web
http://www.barbera.altanet.org/

Oficina Montblanc

Address
C. Aguiló, 2
Telephone
977860060
Email
o.montblanc@base.cat
Schedule
Visit-by-appointment
Monday to Friday, 9 am to 2 pm

Delegations in favor of BASE-Gestió d'Ingressos

Description Management Voluntary recruitment Executive recruitment Inspection
Administrative sanctionsnonosino
Cometery conservationnosisino
Connexió aiguanosisino
Contribuciones especialesnonosino
Escolar: Llar d'infantsnonosino
Establiments: Llicència d'oberturanonosino
Execució subsidiàrianonosino
Expedició documents administratiusnonosino
Garbage collectionnosisino
IAEsisisisi
IBIsisisino
IBI BICEsisisino
IBI rústicosisisino
ICIOnonosino
IIVTNUnosisino
IVTMsisisino
Ocupació: Sol, subsol i volada de la via públicanosisino
Othersnonosino
Quotes d'urbanitzaciónonosino
Quotes de conservaciónonosino
Servei de megafonia municipalnonosino
Sewernosisino
Swimming-poolnonosino
Taxa empresa subministramentnononosi
Utilització sales polivalents municipalsnonosino
Water Cannonsinonono
Water Supplynosisino

Fiscal Calendar

Concept Period
BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALSDel 28/06/2024 al 30/08/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 26/04/2024 al 28/06/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 26/04/2024 al 28/06/2024
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 30/07/2024 al 30/09/2024
IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 28/03/2024 al 31/05/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 26/04/2024 al 28/06/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 30/07/2024 al 30/09/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 31/10/2024 al 31/12/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 31/01/2025 al 31/03/2025
TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 28/06/2024 al 30/08/2024

Ordinances