Base On-line

Your town

LLOAR EL

Shield of the town LLOAR EL
Address
Pl. de l'Església, 1 43737 El Lloar
Telephone
977 825 388
Web
http://www.lloar.altanet.org/

Oficina Falset

Address
Pl Quartera, 36
Telephone
977830081
Email
o.falset@base.cat
Schedule
Visit-by-appointment
Monday to Friday, 9 am to 2 pm

Delegations in favor of BASE-Gestió d'Ingressos

Description Management Voluntary recruitment Executive recruitment Inspection
Administrative sanctionsnonosino
Cometery conservationnosisino
Connexió aiguanosisino
Contribuciones especialesnonosino
Execució subsidiàrianonosino
Garbage collectionnosisino
IAEsisisisi
IBIsisisino
IBI BICEsisisino
IBI rústicosisisino
ICIOnonosino
IIVTNUnosisino
IVTMsisisino
Quotes d'urbanitzaciónonosino
Quotes de conservaciónonosino
Sewernosisino
Water Cannonsinonono
Water Supplynosisino

Fiscal Calendar

Concept Period
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 28/06/2024 al 30/08/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 28/06/2024 al 30/08/2024
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 28/07/2024 al 29/09/2024
IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2024 al 31/05/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 28/04/2024 al 30/06/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 28/07/2024 al 29/09/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 27/10/2024 al 29/12/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/01/2025 al 31/03/2025
TAXA ESCOMBRARIES Del 28/04/2024 al 30/06/2024
TAXA ESCOMBRARIES Del 28/07/2024 al 29/09/2024
TAXA ESCOMBRARIES Del 27/10/2024 al 29/12/2024
TAXA ESCOMBRARIES Del 29/01/2025 al 31/03/2025
TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 28/06/2024 al 30/08/2024

Ordinances