Base On-line

Your town

POBOLEDA

Shield of the town POBOLEDA
Address
C. Nou, 94 43376 Poboleda
Telephone
977 827 097
Web
http://www.poboleda.cat/

Oficina Falset

Address
Pl Quartera, 36
Telephone
977830081
Email
o.falset@base.cat
Schedule
Visit-by-appointment
Monday to Friday, 9 am to 2 pm

Delegations in favor of BASE-Gestió d'Ingressos

Description Management Voluntary recruitment Executive recruitment Inspection
Administrative sanctionsnonosino
Cometery conservationnosisino
Connexió aiguanosisino
Contribuciones especialesnonosino
Establiments: Rètolsnosisino
Execució subsidiàrianonosino
Garbage collectionnosisino
IAEsisisisi
IBIsisisino
IBI BICEsisisino
IBI rústicosisisino
ICIOnosisisi
IIVTNUnosisino
IVTMsisisino
Immobles: Llicència urbanísticanosisisi
Ocupació: Taules i cadiresnosisino
Quotes d'urbanitzaciónonosino
Quotes de conservaciónonosino
Recollida residus activitats econòmiquesnosisino
Sewernosisino
Water Cannonsinonono
Water Supplynosisino
nosisino

Fiscal Calendar

Concept Period
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 26/04/2024 al 28/06/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 26/04/2024 al 28/06/2024
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 30/07/2024 al 30/09/2024
IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 28/03/2024 al 31/05/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 26/04/2024 al 28/06/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 30/07/2024 al 30/09/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 31/10/2024 al 31/12/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 31/01/2025 al 31/03/2025
TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 26/04/2024 al 28/06/2024

Ordinances