Base On-line

Your town

PALLARESOS ELS

Shield of the town PALLARESOS ELS
Address
Av. Catalunya, 8 43151 Els Pallaresos
Telephone
977 610 600
Web
http://ajuntamentdelspallaresos.cat/

Oficina Tarragona

Address
C. d'Higini Anglès, 5 baixos
Telephone
977253400
Email
o.tarragona@base.cat
Schedule
Visit-by-appointment
Monday to Friday, 9 am to 2 pm

Delegations in favor of BASE-Gestió d'Ingressos

Description Management Voluntary recruitment Executive recruitment Inspection
Administrative sanctionsnonosino
Cometery conservationnosisino
Contribuciones especialesnonosino
Danys contractualsnonosino
Enviroment liscencenonosino
Establiments: Rètolsnosisino
Execució subsidiàrianonosino
Expedició documents administratiusnonosino
Garbage collectionnosisino
IAEsisisisi
IBIsisisino
IBI BICEsisisino
IBI rústicosisisino
ICIOnonosisi
IIVTNUnosisino
IVTMsisisino
Immobles: Llicència urbanísticanonosino
Multas OGCnonosino
Multas tráficosisisino
Ocupació: Material construcciónonosino
Ocupació: Quiosc al domini públicnonosino
Ocupació: Taules i cadiresnonosino
Ocupació: parades, barraques i altresnonosino
Quotes d'urbanitzaciónonosino
Quotes de conservaciónonosino
Sewernosisino
Taxi liscencenonosino
Vehicles: Gualsnosisino
Vehicles: Retiradanonosino

Fiscal Calendar

Concept Period
GUALS OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 28/05/2024 al 30/07/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 28/05/2024 al 30/07/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 28/05/2024 al 30/07/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 30/07/2024 al 30/09/2024
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 30/07/2024 al 30/09/2024
IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2024 al 31/05/2024
RETOLS OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 30/07/2024 al 30/09/2024
TAXA CLAVEGUERAM Del 30/06/2024 al 02/09/2024
TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 30/07/2024 al 30/09/2024
TAXA ESCOMBRARIES Del 31/03/2024 al 31/05/2024
TAXA ESCOMBRARIES Del 30/06/2024 al 02/09/2024

Ordinances