Base On-line

Your town

PONT D'ARMENTERA EL

Shield of the town PONT D'ARMENTERA EL
Address
Pl. Església, 7 43817 El Pont d'Armentera
Telephone
977 638 203
Web
http://www.pontdarmentera.altanet.org/

Oficina Valls

Address
Pl Sant Jordi, 2
Telephone
977600488
Email
o.valls@base.cat
Schedule
Visit-by-appointment
Monday to Friday, 9 am to 2 pm

Delegations in favor of BASE-Gestió d'Ingressos

Description Management Voluntary recruitment Executive recruitment Inspection
Administrative sanctionsnonosino
Cometery conservationnosisino
Contribuciones especialesnonosino
Execució subsidiàrianonosino
Garbage collectionnosisino
IAEsisisisi
IBIsisinono
IBI BICEsisinono
IBI rústicosisinono
ICIOnonosino
IIVTNUnosisino
IVTMsisisino
Immobles: Llicència urbanísticanonosino
Ocupació: Taules i cadiresnosisino
Quotes d'urbanitzaciónonosino
Quotes de conservaciónonosino
Sewernosisino
Vehicles: Gualsnosisino

Fiscal Calendar

Concept Period
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 28/04/2023 al 30/06/2023
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 28/04/2023 al 30/06/2023
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 28/07/2023 al 29/09/2023
IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 30/06/2023 al 31/08/2023
TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 29/07/2023 al 02/10/2023
TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 30/10/2023 al 02/01/2024
TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 28/04/2023 al 30/06/2023

Ordinances