Base On-line

El teu municipi

PONT D'ARMENTERA EL

Escut del municipi PONT D'ARMENTERA EL
Adreça
Pl. Església, 7 43817 El Pont d'Armentera
Telèfon
977 638 203
Web
http://www.pontdarmentera.altanet.org/

Oficina Valls

Adreça
Pl Sant Jordi, 2
Telèfon
977600488
Email
o.valls@base.cat
Horari
Us recomanem demanar cita
De dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h

Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
Cementiri: Conservaciónosisino
Clavegueramnosisino
Contribucions especialsnonosino
Escombrariesnosisino
Execució subsidiàrianonosino
IAEsisisisi
IBI BICEsisinono
IBI rústicsisinono
IBI urbàsisinono
ICIOnonosino
IIVTNUnosisino
IVTMsisisino
Immobles: Llicència urbanísticanonosino
Ocupació: Taules i cadiresnosisino
Quotes d'urbanitzaciónonosino
Quotes de conservaciónonosino
Sancions administrativesnonosino
Vehicles: Gualsnosisino

Calendari Fiscal

Concepte Període
GUALS OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 28/06/2024 al 30/08/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 26/04/2024 al 28/06/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 26/04/2024 al 28/06/2024
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 30/07/2024 al 30/09/2024
IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 28/03/2024 al 31/05/2024
OCUPACIO VIA PUBLICA AMB TAULES-CADIRES Del 28/06/2024 al 30/08/2024
TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 30/07/2024 al 30/09/2024
TAXA ESCOMBRARIES Del 30/08/2024 al 31/10/2024

Ordenances