Base On-line

El teu municipi

GODALL

Escut del municipi GODALL
Adreça
Pl. Mare Teresa Blanch, 8 43516 Godall
Telèfon
977 738 018
Web
http://www.godall.altanet.org/

Oficina Amposta

Adreça
C. Major, 34
Telèfon
977701265
Email
o.amposta@base.cat
Horari
Us recomanem demanar cita
De dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h

Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
Cementiri: Conservaciónosisino
Clavegueramnosisino
Connexió Clavegueramnosisino
Connexió aiguanosisino
Contribucions especialsnosisino
Costes judicialsnonosino
Cànon de l'Aiguasinonono
Danys contractualsnonosino
Escombrariesnosisino
Execució subsidiàrianosisino
Exp. responsabilitat patrimonial.nonosino
IAEsisisisi
IBI BICEsisisino
IBI rústicsisisino
IBI urbàsisisino
IIVTNUnosisino
IVTMsisisino
Infraccions urbanístiquesnonosino
Multes coercitivesnonosino
Reintegrament d'ingressosnonosino
Subministrament Aiguanosisino
Taxa empresa subministramentsisisisi
Vehicles: Gualsnosisino

Calendari Fiscal

Concepte Període
GUALS OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 28/03/2024 al 31/05/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 28/06/2024 al 30/08/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 31/05/2024 al 31/07/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 27/09/2024 al 29/11/2024
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 30/07/2024 al 30/09/2024
IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 28/03/2024 al 31/05/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 26/04/2024 al 28/06/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 30/07/2024 al 30/09/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 31/10/2024 al 31/12/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 31/01/2025 al 31/03/2025
TAXA CLAVEGUERAM Del 28/03/2024 al 31/05/2024
TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 28/06/2024 al 30/08/2024
TAXA ESCOMBRARIES Del 28/03/2024 al 31/05/2024

Ordenances