Base On-line

Cita prèvia i altres serveis

Validació de documents

Podeu comprovar l'autenticitat d'un document emès per BASE introduïnt el Codi Segur de Verificació (CSV) i el codi de la imatge: