Base On-line

Cita prèvia i altres serveis

Cita prèvia

Cita prèvia

Per ser atès a les oficines d’atenció al ciutadà de BASE es recomana sol·licitar CITA PRÈVIA per agilitzar les gestions i evitar temps d’espera .

Podeu sol·licitar cita prèvia telefònica per ser contactat telefònicament per BASE.

Recordeu

 • La cita té una durada de 15 minuts i permet atendre a un únic ciutadà.
 • Prioritzem l’atenció telefònica i els tràmits per la Seu electrònica de BASE
 • Les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb l’administració sols poden demanar Cita Prèvia quan el tràmit no estigui disponible a la Seu electrònica de BASE. 
 • Anul·leu la cita amb antelació si no podeu assistir-hi. 
 • Per realitzar un tràmit en representació de l'interessat, s'han d’aportar els poders notarials o el model M903-Autorització / Atorgament de representació signat, junt amb la còpia del DNI de l'interessat i del representant.
 • Podeu descarregar les cartes de pagament des de la Seu electrònica sense certificat digital. 
 • Podeu fer el pagament dels rebuts:
  • A les entitats col·laboradores indicades a la carta de pagament i segons la modalitat escollida:
   • Per Internet
   • Per banca telefònica
   • Pel caixer automàtic
  • Amb la targeta:
  • Presencialment, a les oficines de BASE amb targeta i cita prèvia. 
 • Domicilieu els tributs a través de la Seu electrònica de BASE o de la nostra xarxa d'oficines.

CITA PRÈVIA PRESENCIAL O TELEFÒNICA

Podeu sol·licitar CITA PRÈVIA PRESENCIAL O TELEFÒNICA pels canals següents:

 • Per telèfon a qualsevol de les nostres oficines de BASE.
 • Al telèfon d’Atenció als Usuaris de BASE: 977.25.34.00
 • Per la Seu electrònica de BASE:

CITA PRÈVIA ON-LINE

Les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb l’administració sols poden demanar Cita Prèvia quan el tràmit no estigui disponible a la Seu electrònica de BASE. 

:    

O bé també cita prèvia per Atenció telefònica.

: